Jdi na obsah Jdi na menu

propozice

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE Kynologická jednota České republiky
Kynologické sdružení České Budějovice
 
pořádají
 
XVI. Jihočeskou oblastní výstavu psů
 
všech plemen skupin FCI vč.národních plemen
mimo
německých ovčáků, kníračů a plemen, která mají klubovou výstavu
 
spojenou s
 
Klubovou výstavou se zadáváním CAC (bez titulu Klubový vítěz)
Klubu chovatelů teriérů, pro plemena:
anglický toy teriér, australský teriér, australský silky teriér, bedlington teriér, border teriér, český teriér, dandie dinmont teriér, glen of imaal teriér, irský teriér, irský soft coated wheaten teriér,japonský teriér, kerry blue teriér, lakeland teriér, manchester teriér, norwich teriér, norfolk teriér, patterdale teriér, sealyham teriér, skotský teriér, skye teriér, welsh teriér, west highland white teriér
 
Klubovou výstavu se zadáváním CAC (bez titulu Klubový vítěz)
Sarplaninac klubu (KCHJO) – pro plemena:
šarplaninec a krašský pastevecký pes
 
v sobotu 5. března 2011
Výstaviště České Budějovice, a.s.
 
Uzávěrka přihlášek:
I. 15. ledna 2011             II. 29. ledna 2011
 
Informace k výstavě:
Ing. Lenka Adámková, Litvínovice 114, 370 01 České Budějovice
Tel.: 739 094 358
Program:
přejímka                                 7.30 -   9.00 hodin    
posuzování v kruzích                              9.15 - 13.00 hodin    
závěrečné soutěže                   14.00 hodin
 
 
Výstavní podmínky:
Platí Výstavní řád ČMKU.
Veterinární podmínky:
Platné vet. osvědčení, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze a infekční hepatitidě v době na kratší 21 dnů a ne starší 1 rok.
Třídy na oblastní a klubové výstavě:
třída štěňat              4 – 6 měsíců 
třída dorostu           6 -   9 měsíců
třída mladých          9 - 18 měsíců
mezitřída                 15 - 24 měsíců
třída otevřená         od 15 měsíců
třída vítězů              od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií diplomu Mezinárodní šampion,
Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy
třída pracovní         od 15 měsíců - nutno doložit fotokopii certifikátu
třída veteránů          od 8 roků
 
Tituly:
* na oblastní výstavě psů
Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat a dorostu a tříd, kde je zadáván titul CAC
Oblastní vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou „Výborná 1“ z konkurence ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů
*  na klubové výstavě teriérů
CAJC, CAC, r. CAC, BOB, CC
*  na klubové výstavě šarplaninců a krašský pasteveckých psů
CAJC, CAC, r.CAC, Nejlepší veterán plemene (mezi nejlepším veteránem psem a fenou), Nejlepší mladý jedinec (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC) Nejlepší pes a Nejlepší fena klubové výstavy (soutěží všichni CAC), BOB (soutěží Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší pes a Nejlepší fena a Nejlepší veterán)
 
Udělení titulů není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný. Majitelé psů s uděleným titulem Oblastní vítěz jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů, jinak ztrácejí nárok na věcnou cenu. 
 
Závěrečné soutěže:
Nejlepší štěně - o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě štěňat, oceněni známkou „Velmi nadějný 1“
Nejlepší dorost - o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě dorostu, oceněni známkou „Velmi nadějný 1“
Nejlepší mladý pes - o titul soutěží všichni psi posouzeni ve třídě mladých, oceněni známkou „Výborná 1“, z klubových výstav s titulem CAJC
Nejlepší mladá fena - o titul soutěží všechny feny posouzené ve třídě mladých, oceněné známkou „Výborná 1“, z klubových výstav s titulem CAJC
Nejlepší veterán - o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě veteránů, oceněni známkou „Výborná 1“
Nejlepší pár – soutěží pes a fena stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, a jsou v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů uvedených v PP
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit nejméně 3 jedince stejného plemene z vlastního chovu, kteří byli na výstavě posouzeni a pocházejí z různých spojení (nejméně dvě matky a jeden otec nebo dva otcové a jedna matka)
Vítěz skupin FCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X - do soutěže nastupují všichni psi a feny oceněni titulem Oblastní vítěz, BOB (z klubových výstav) dle jednotlivých skupin FCI
Vítěz národních a dosud neuznaných plemen - do soutěže nastupují všichni psi a feny národních a dosud neuznaných plemen, oceněni titulem „Oblastní vítěz“
Vítěz XVI. Jihočeské oblastní výstavy – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI a Vítěz národních a dosud neuznaných plemen
Ceny:
Každý vystavený a posouzený pes obdrží výstavní posudek a diplom. Oblastní vítězové obdrží věcnou cenu. Vítězové závěrečných soutěží a Vítěz Jihočeské oblastní výstavy obdrží pohár.
Ceny na klubové výstavy věnují kluby.       
Doklady k účasti na výstavě:
Očkovací průkaz, vstupní list, průkaz původu
Protest a další podmínky:
Protest může být podán pouze z formálních důvodů se složením jistiny 500,- Kč a to během posuzování v kruzích ve výstavní kanceláři. Nebude-li protest uznán, jistina propadá            ve prospěch pořadatele výstavy.
 
Výstavní poplatky:

 

 
Oblastní výstava
Klubové výstavy
I. uzávěrka
II. uzávěrka
I. uzávěrka
II. uzávěrka
první pes (vč.katalogu)
400 ,-
500,-
500,-
600,-
druhý a další pes
300.-
400,-
350,-
450,-
štěňata, dorost, veteráni
200,-
250,-
300,-
350,-
soutěže
150,-
150,-
150,-
150,-

 

Důležité upozornění:
 
V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa.
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu. Pro třídu pracovní je nutno doložit kopii certifikátu, pro třídu vítězů je nutno doložit kopii diplomu.
 
Výše parkovného dle ceníku Výstaviště, a.s., platba na pokladnách.
Výstavní poplatky navýšené u ostatních výstav budou převedeny na chovatelské kluby a ZKO.
 
Poplatek můžete uhradit poštovní složenkou nebo bankovním převodem na účet u České spořitelny a. s.
 
název účtu: Kynologické sdružení České Budějovice
číslo účtu:  0561179389 / 0800
var.s.: 20110305
do pozn. pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele psa
Inzerce:
Chovatelská inzerce                1 strana A5             700,- Kč
                                                   1/2 strana A5             450,- Kč
Podnikatelská inzerce               smluvně
Uzávěrka inzerce 29. 1. 2011
 
Všeobecná ustanovení:
 
Výstava je přístupná psům a fenám uvedených plemen zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním na stole jsou zakázány.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž       se zavazují podáním přihlášky.
Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
 
Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 10 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.
Rozhodčí:  
 
Ing. Alena Košťálová (CZ)
Polgar Andráš (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Vondrouš Otakar (CZ)                                                                                                          
Dolejšová Olga (CZ) – teriéři
Tichá Vladimíra (CZ) – teriéři
Ing. Leoš Jančík (CZ) – šarplaninec a krašský pastevecký pes
 
Změna rozhodčích vyhrazena.
 
Českomoravská kynologická unie   
Kynologická jednota ČR
Kynologické sdružení České Budějovice, o.s.